fbpx
Znak towarowy
Znak towarowy
Wzór
Wzór
Patent
Patent
blank
Usługi prawne
USŁUGI
Znak towarowy
Znak towarowy
Wzór
Wzór
Patent
Patent
blank
Teisinės paslaugos
PASLAUGOS
Porady prawne
Porady prawne
E-commerce
E-commerce
Prawa autorskie
Prawa autorskie
Spory dotyczące znaków towarowych, wzorów i wynalazków
Spory dotyczące znaków towarowych, wzorów i wynalazków
IP scan paslauga
IP scan paslauga
ATGAL

Znak towarowy

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?
OCHRONA
Stworzysz i ochronisz tożsamość swojej firmy oraz pieniądze zainwestowane w jej rozwój na wybranych rynkach.
PRZEWAGA KONKURENCYJNA
Będziesz unikalny – uchronisz się przed używaniem podobnych lub identycznych znaków i nazw na rynkach.
WYJĄTKOWOŚĆ
Zyskasz wyrazistość, reputację i ochronisz wartości, z którymi kojarzona jest Twoja marka.
KORZYŚCI FINANSOWE
Franczyza, licencjonowanie lub cesja praw do znaku towarowego zawsze przynoszą korzyści finansowe.
blank
Metida
Zarejestruj swój znak towarowy już teraz!
Zarezerwuj pakiet rejestracji znaku towarowego
blank Sprawdzenie, czy istnieją identyczne/podobne wcześniejsze znaki już zarejestrowane i ocena kwalifikowalności do rejestracji.

Właściciele wcześniejszych znaków towarowych mogą sprzeciwić się Twojemu znakowi towarowemu, jeśli jest on identyczny lub podobny do ich znaków towarowych i jest chroniony dla tych samych lub podobnych działań. Przeszukujemy rejestry znaków towarowych w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek znaki towarowe zagrożone i dostarczamy raport o takich znakach.

 

Jeśli znak towarowy nie nadaje się do rejestracji, np. jeśli jest opisowy, Urząd Patentowy odrzuci zgłoszenie znaku towarowego, a pieniądze zapłacone za rejestrację zostaną utracone. Oceniamy i ostrzegamy z wyprzedzeniem, czy istnieje takie ryzyko.

blank Dokładna lista towarów i usług

Jest to bardzo ważny krok, który wymaga oceny eksperta. Dokładna lista towarów i usług, dla których znak miałby zostać zarejestrowany, jest szczególnie ważna, ponieważ w przypadku popełnienia błędów przy składaniu wniosku o rejestrację znaku towarowego, nie będzie możliwości dokonania jego korekty, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku, co zwiększy koszty.

blank Zapewnienie sprawnego procesu uzyskania wsparcia finansowego i złożenia wniosku.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zwraca 75% opłat za rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Zadbamy o to, aby wsparcie zostało udzielone tak szybko, jak to możliwe, i gwarantujemy, że złożymy wniosek o rejestrację znaku towarowego w Państwowym Urzędzie Patentowym w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania wszystkich dokumentów.

blank Odpowiedzi na pytania Państwowego Urzędu Patentowego.

Podczas składania wniosku o rejestrację znaku towarowego Urząd Patentowy może mieć szereg pytań, takich jak lista towarów lub usług, wizerunek znaku towarowego itp. Odpowiadamy na wszystkie pytania, przedstawiając szczegółowe argumenty i wyjaśnienia, aby zapewnić pomyślną rejestrację znaku towarowego.

blank Wyznaczenie osobistego eksperta ds. znaków towarowych i bezpłatna porada prawna.

Możesz skontaktować się ze swoim osobistym ekspertem ds. znaków towarowych, zarówno przez e-mail, jak i telefonicznie, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rejestracji znaku towarowego lub wzoru. Doradca będzie służył pomocą.

 

Oprócz osobistego doradcy ds. znaków towarowych, będziesz mieć również do dyspozycji prawnika, który udzieli Ci bezpłatnej pierwszej konsultacji w zakresie szerokiego zakresu zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów, praw autorskich, tajemnic handlowych i innych. Pomożemy Ci również rozwiązać problemy związane z własnością intelektualną, np. jeśli zauważysz, że konkurencja kopiuje Twoją markę, używa skradzionego zdjęcia lub opisu produktu z Twojej strony internetowej itp.

blank Bieżący nadzór nad znakiem towarowym.

Regularnie sprawdzamy rejestry znaków towarowych i wysyłamy powiadomienia, jeśli inne osoby zarejestrują znaki identyczne lub bardzo podobne do Twojego znaku dla tej samej lub podobnej działalności. Jeśli otrzymasz takie powiadomienie, zostaniesz poinformowany o takich znakach towarowych i będziesz mógł dalej monitorować działania swoich konkurentów (np. czy zaczęli używać znaku towarowego). Będziesz także w stanie sprzeciwić się, a tym samym uprzedzić nowe znaki towarowe, które mogą zmylić Twoich klientów.

Zarejestruj swój znak towarowy już teraz!
Cena 1400 zł (+VAT)
Zamawiam
Zarejestruj swój znak towarowy teraz w UE!
Cena od 1200 EUR (+VAT)
Zamawiam
Usługi dotyczące znaków towarowych
Ocena możliwości rejestracji

 

Co to jest?

 

Po wybraniu oceny zdolności rejestrowej nasi specjaliści wyszukują wcześniejsze znaki towarowe, identyfikują potencjalne ryzyko sprzeciwu i prawdopodobieństwo obrony rejestracji znaku towarowego w przypadku sprzeciwu lub roszczeń.

 

 

Dlaczego jest to konieczne?

 

Znak towarowy musi spełniać bezwzględne wymagania i spełniać główną funkcję znaku towarowego – odróżniać towary i usługi jednego producenta od towarów i usług innego producenta. Nasi eksperci oceniają przydatność znaku towarowego i prawdopodobieństwo pomyślnej rejestracji.

 

 

Termin

 

2–3 dni robocze

Rejestracja znaku towarowego

 

Co to jest?

 

Rejestracja znaku towarowego daje wyłączne prawo do jego używania w obrocie handlowym. Nasi specjaliści analizują konkretną sytuację i proponują najbardziej odpowiednią strategię rejestracji znaku towarowego w celu uzyskania najbardziej opłacalnej i najsilniejszej ochrony. Szybko przeprowadzamy proces rejestracji znaku towarowego i zarządzamy całym procesem rejestracji znaku towarowego.

 

 

Dlaczego jest to konieczne?

Nie tylko nie można zakazać innym używania niezarejestrowanego znaku towarowego, ale także istnieje ryzyko, że właściciel identycznego lub podobnego zarejestrowanego znaku towarowego może poprosić o zaprzestanie jego używania. Rejestracja znaku towarowego pomoże chronić się przed konkurencją. Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest duża, czy mała, grozi jej nieuczciwa konkurencja: jeśli inni sprawdzą, że nie zarejestrowałeś znaku towarowego, którego używasz, mogą ukraść Twój znak towarowy, czyli zarejestrować go we własnym imieniu lub w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych. Rejestracja znaku towarowego pomaga skutecznie chronić się przed kopiowaniem. Dzieje się tak, gdy konkurenci, zamiast tworzyć własną markę, przywłaszczają sobie cudze pomysły i wykorzystują cudzą markę. Rejestracja znaku towarowego pozwala skutecznie chronić się przed takimi nieuczciwymi praktykami.

 

 

Termin

 

~ 6 miesięcy

Przedłużenie rejestracji

 

Co to jest?

 

Nasi specjaliści monitorują daty wygaśnięcia znaków towarowych i z odpowiednim wyprzedzeniem informują o konieczności przedłużenia ich ważności, a także przygotowują dokumenty do przedłużenia ochrony znaku towarowego. Wyłączne prawa własności intelektualnej przyznane właścicielowi znaku towarowego są chronione przez 10 lat. W przypadku dalszego używania znaku towarowego, okres ten może zostać przedłużony tak długo, jak będzie to konieczne.

 

 

Dlaczego jest to konieczne?

 

Przedłużenie rejestracji znaku towarowego jest konieczne, ponieważ nie jest już możliwe przywrócenie znaku towarowego, jeśli nie zostanie to zrobione na czas.

 

 

Termin

 

Przedłużenia należy dokonać w ciągu ostatniego roku ważności znaku, a za opłatą – w ciągu 6 miesięcy od wygaśnięcia rejestracji.

Utrzymanie znaku towarowego

 

Co to jest?

 

Istotą nadzoru nad znakami towarowymi jest wykrycie na wczesnym etapie identycznego lub podobnego znaku towarowego do zarejestrowanego znaku towarowego i unieważnienie późniejszego znaku poprzez wniesienie sprzeciwu do Urzędu Patentowego.

 

Urząd Patentowy nie przeprowadza badania znaku towarowego na podstawie wymogów względnych, tj. nie bada, czy nowo zarejestrowany znak towarowy jest identyczny lub podobny do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. Nowe identyczne lub łudząco podobne znaki towarowe są często rejestrowane w tej samej dziedzinie działalności, co może naruszać prawa wyłączne właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

 

 

Jak jest realizowany nadzór?

 

Wszystkie nowo opublikowane znaki towarowe w krajowych i międzynarodowych rejestrach znaków towarowych są monitorowane i porównywane ze znakami towarowymi znajdującymi się pod nadzorem. W przypadku wykrycia ewentualnego podobieństwa, właściciel znaku jest powiadamiany i omawiane są dalsze działania.

 

 

Dlaczego jest to konieczne?

 

Wczesne wykrycie identycznego lub podobnego znaku towarowego może prowadzić do wygaśnięcia jego rejestracji poprzez wniesienie sprzeciwu do krajowego urzędu patentowego.

Bez nadzoru sprzeczne znaki towarowe zostaną zarejestrowane i prędzej czy później będą używane. W takim przypadku możesz nie być w stanie wykryć używania na czas; poniesiesz już straty w postaci utraty przychodów; osiągnięcie porozumienia w celu zaprzestania używania tych znaków będzie droższe i trudniejsze (przygotowanie i wysłanie roszczeń, przygotowanie i zawarcie ugody, a w niektórych przypadkach nieosiągnięcie polubownej ugody i konieczność odwołania się do sądu).

 

 

Termin

 

Nadzór nad znakiem towarowym może być prowadzony przez cały okres jego rejestracji.

 

 

Cena

 

120 EUR rocznie za utrzymanie rejestracji polskiego znaku towarowego

 

240 EUR rocznie za utrzymanie znaku towarowego Unii Europejskiej

 

 

Więcej informacji na temat nadzoru nad znakami towarowymi:

 

Zmiany, licencje, cesja praw

 

Co to jest?

 

To działania, jakie mogą zostać podjęte po rejestracji znaku towarowego. Wykonujemy następujące czynności i pomagamy w dysponowaniu znakiem towarowym: przeniesienie, zastawienie lub udzielenie licencji innym osobom na korzystanie z własności intelektualnej lub jej części w odniesieniu do określonego terytorium lub towarów. Rejestrujemy zmiany nazwy lub adresu właściciela znaku towarowego w oficjalnych rejestrach.

 

 

Dlaczego jest to konieczne?

 

Przekazywanie, zastawianie lub licencjonowanie własności intelektualnej innym osobom daje możliwość uzyskania korzyści finansowych.

Doradztwo w zakresie rekompensaty finansowej

 

Co to jest

 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wraz z Komisją Europejską kontynuuje projekt „SME Fund” w 2023 roku. Projekt ten ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które chcą chronić swoją własność intelektualną i skutecznie nią zarządzać. Jeśli jesteś MŚP, możesz ubiegać się o zwrot kosztów od 23 stycznia 2023 r. i odzyskać do 2 350 EUR:

 

 • 90% na usługi audytu IP firmy IP Scan;
 • 75% opłat za ochronę znaków towarowych i wzorów na poziomie UE;
 • 75% opłat za ochronę znaków towarowych i wzorów na poziomie krajowym lub regionalnym;
 • 50% kwoty opłat za rejestrację międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych pobieranych poza UE.

 

 

 

Dlaczego jest to konieczne?

 

Ochrona własności intelektualnej powinna być przedmiotem szczególnej troski firm, które prowadzą swoją działalność w Internecie i angażują się w handel online, ponieważ to właśnie witryny e-commerce borykają się obecnie z największą liczbą naruszeń prawa własności intelektualnej. Dlatego wszyscy, którzy zamierzają rozwijać swój biznes lub handlować wirtualnie, powinni spieszyć się z ochroną swoich znaków towarowych, a wsparcie finansowe jest doskonałą zachętą do jak najszybszego zadbania o swoją własność intelektualną. Nieustannie poszukujemy sposobów na obniżenie kosztów ochrony własności intelektualnej.

Ocena możliwości rejestracji
Rejestracja znaku towarowego
Przedłużenie rejestracji
Utrzymanie znaku towarowego
Zmiany, licencje, cesja praw
Doradztwo w zakresie rekompensaty finansowej
Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to dowolne oznaczenie lub kombinacja oznaczeń, które pomagają odróżnić jeden towar lub usługę od innych. Może to być słowo, rysunek, cyfra, kolor, emblemat, slogan, kształt produktu lub opakowania, a nawet dźwięk lub ruch. Ten wybór właściwości ostatecznie staje się charakterystycznym znakiem, który pomaga klientom rozpoznać Twoje produkty lub usługi i odróżnia Cię od innych.

Rejestracja znaku towarowego

Gdy znak towarowy spełnia wszystkie powyższe wymogi, składany jest wniosek o jego rejestrację. Po rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Patentowy i bezskutecznym upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, znak towarowy zostaje zarejestrowany, a jego właściciel uzyskuje wyłączne prawa. Rejestracja znaku towarowego jest ważna przez 10 lat i może być przedłużana co 10 lat na taki sam okres tak długo, jak zgłaszający potrzebuje i używa znaku towarowego.

Co może być znakiem towarowym?

Aby uniemożliwić innym korzystanie z własności intelektualnej, zalecamy i pomagamy zarejestrować znak towarowy. Rejestracja znaku towarowego jest możliwa, jeśli znak towarowy spełnia wszystkie bezwzględne wymogi: ma charakter odróżniający; nie jest rodzajowy, opisowy, składający się z oficjalnych symboli państw lub oznaczeń geograficznych; nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; i nie jest nadużyciem języka lub języka obcego. Ważne jest również, aby upewnić się, że znak towarowy spełnia wymogi relacyjne – że prawa do oznaczenia nie należą do innych osób.

Zakres ochrony znaku towarowego

Ochronę znaku towarowego można uzyskać na poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym. Ważne jest zatem, aby przed rejestracją znaku towarowego wziąć pod uwagę rynki, na których zamierza się prowadzić działalność. W przypadku eksportu zaleca się również ochronę znaku towarowego w określonych krajach zagranicznych przed rozpoczęciem faktycznej działalności. Dzięki temu Twoja firma będzie bezpieczna, ponieważ będziesz mieć już wyłączne prawa do używania znaku towarowego i będziesz w stanie bronić się w przypadku naruszenia tych praw

Krajowy
Unia Europejska
Międzynarodowy
blank
Krajowy
Ochrona zarejestrowanego w danym kraju znaku towarowego obowiązuje w danym kraju (np. w Polsce) na mocy lokalnego prawa. Właściciel znaku towarowego uzyskuje wyłączne prawa zakazujące osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia w ramach działalności handlowej w tym kraju.
blank
Unia Europejska
Ochrona znaku towarowego zarejestrowanego na poziomie Unii Europejskiej jest ważna we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Właścicielowi znaku towarowego UE przysługują wyłączne prawa zakazujące osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia w obrocie handlowym.
blank
Międzynarodowy
Ochrona zarejestrowanego międzynarodowo znaku towarowego jest ważna w wybranych krajach Protokołu Madryckiego. Jest to okazja do ochrony znaku towarowego na rynkach, którymi jesteś zainteresowany. Otrzymujesz wyłączne prawa, które zabraniają stronom trzecim używania identycznego lub podobnego znaku w działalności handlowej w określonych krajach.
Madrido protokolo šalys
Afganistanas
Antigva ir Barbuda
Albanija
Armėnija
Austrija
Australija
Azerbaidžanas
Alžyras
Bosnija ir Hercegovina
Bulgarija
Bahreinas
Brunėjaus Darusalamas
Boneras, Sintas Eustatijus, Sabas
Brazilija
Butanas
Bostvana
Beniliuksas
Baltarusija
Kanada
Šveicarija
Kinija
Kolumbija
Kuba
Kiurasao
Kipras
Čekija
Vokietija
Danija
Estija
Egiptas
Europos Sąjungos
Ispanija
Suomija
Prancūzija
Jungtinė Karalystė
Gruzija
Gana
Gambija
Graikija
Kroatija
Vengrija
Indonezija
Airija
Izraelis
Indija
Iranas
Islandija
Italija
Japonija
Kenija
Kirgizija
Kambodža
Šiaurės Korėja
Pietų Korėja
Kazachstanas
Laosas
Lichtenšteinas
Liberija
Lesotas
Latvija
Lietuva
Marokas
Monakas
Moldova
Juodkalnija
Madagaskaras
Šiaurės Makedonija
Mongolija
Malavis
Meksika
Malaizija
Mozambikas
Namibija
Norvegija
Naujoji Zelandija
Afrikos intelektinės nuosavybės organizacija
Omanas
Filipinai
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Serbija
Rusija
Ruanda
Sudanas
Švedija
Singapūras
Slovėnija
Slovakija
Siera Leonė
San Marinas
San Tomė ir Prinsipė
Sint Martenas
Sirija
Esvatinis
Tailandas
Tadžikistanas
Turkmėnistanas
Tunisas
Turkija
Ukraina
Jungtinės Amerikos Valstijos
Uzbekistanas
Vietnamas
Samoa
Zambija
Zimbabvė
SZYBKA REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO
Chroń swoją własność intelektualną!
Jūsų užklausą gavome ir su Jumis susisieksime!
Wypełnij wszystkie wymagane pola!
Twoje dane kontaktowe
Wypełnij wymagane pola
Informacje o znaku towarowym
Znak towarowy
Prześlij logo znaku towarowego, jeśli je posiadasz (jpg, jpeg, png, pdf)
Przeciągnij plik lub wybierz
Įkelti failus
  Działalność gospodarcza, dla której używane są znaki towarowe
  W których krajach chcesz chronić swój znak towarowy?
  Dodaj jeszcze jeden znak towarowy
  Nebaigėte pildyti užklausos
  Gal galime Jums padėti?
  Susisiekite su mumis, padėsime išspręsti neaiškius klausimus
  TĘSTI UŽKLAUSĄ Ne, ačiū
  blank

  Masz pytania?

  Pomożemy Ci


   ×

   Reikia svetainės jūsų verslui?
   Neturite logotipo?
   Norite atsinaujinti?
   Pasinaudokite ZYRO įrankiais.

   SUSIKURKITE DABAR

   Używamy plików cookie w celu sprawnego działania witryny, poprawy komfortu przeglądania oraz w celach marketingowych. Klikając Zgadzam się lub kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej o plikach cookie i sposobie ich odrzucania – Więcej informacji.

   blank

   Zaczekaj! Nie odchodź jeszcze…

   X

   Zostaw swoje dane kontaktowe i uzyskaj bezpłatną konsultację