fbpx
Znak towarowy
Znak towarowy
Wzór
Wzór
Patent
Patent
blank
Usługi prawne
USŁUGI
Znak towarowy
Znak towarowy
Wzór
Wzór
Patent
Patent
blank
Teisinės paslaugos
PASLAUGOS
Porady prawne
Porady prawne
E-commerce
E-commerce
Prawa autorskie
Prawa autorskie
Spory dotyczące znaków towarowych, wzorów i wynalazków
Spory dotyczące znaków towarowych, wzorów i wynalazków
IP scan paslauga
IP scan paslauga
ATGAL

FAQ

Žymuo, kurio paskirtis yra atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų prekių ar paslaugų.

Prekių ženklu gali būti:

– Žodžiai

– Piešiniai ir emblemos

– Vaizdiniai žymenys su žodiniais elementais

– Erdvinės formos

– Spalvos ir jų deriniai

– Judesio ženklai

– Multimedijos ženklai

– Holograminiai ženklai

– Poziciniai ženklai

– Muzikiniai ar garsiniai ženklai

Prekių ženklu negali būti žymenys, kurie:

– Neturi skiriamojo požymio

– Apibūdina prekių ir paslaugų charakteristikas

– Prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei

– Yra geografinės nuorodos

– Yra vėliavos, herbai ar religiniai simboliai

 

Prekių ženklo registracija suteikia apsaugą, konkurencinį pranašumą, išskirtinumą bei finansinę naudą.

Prekių ženklas yra intelektinės nuosavybės objektas ir jam reikalinga teisinė apsauga, kuri įgyjama tik po prekių ženklo įregistravimo. Įregistruoto prekių ženklo savininkas įgyja išimtines teises, kurios gali būti perduodamos tretiesiems asmenims, suteikiamos licencijos ir t.t.

Prekių ženklai yra labai svarbi reklamos priemonė.

Registruotą prekių ženklą galima įkeisti.

Turint prekių ženklo registraciją, galima kitiems uždrasti:

– Tapataus ženklo naudojimą

– Panašaus ženklo naudojimą panašioms prekėms / paslaugoms

– Panašaus ženklo naudojimą nepanašioms prekėms / paslaugoms (reputacija)

– Paralelinį importą

– Tapataus ir panašaus juridinio asmens pavadinimo naudojimą

Prekių ženklo registracija galioja 10 metų, nuo paraiškos padavimo datos, registracija gali būti pratęsiama kas 10 metų.

Visų pirma, įvertiname, ar numatomas registruoti žymuo atitinka Prekių ženklų įstatyme numatytus absoliučius reikalavimus ir ar gali atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją – atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų.

Kita užduotis – ankstesnių prekių ženklų paieška, kurią atlikus, įvertiname galimas protesto rizikas.

Galiausiai įvertiname prekės ženklo registracijos apgynimo tikimybes protesto arba pretenzijų atveju.

1) Paraiškos padavimas

Prekių ženklai Lietuvoje registruojami paduodant paraišką Valstybiniam patentų biurui.

2) Paraišką ir ženklą vertina Valstybinio patentų biuro (VPB) ekspertas

VPB ekspertas įvertina ir paraišką ir patį ženklą (ar jis atitinka absoliučius reikalavimus ir gali būti pripažintas prekių ženklu). Atlikus ekspertizę, priimamas sprendimas įregistruoti prekių ženklą arba atsisakyti jo registracijos.
Atkreipiame dėmesį, kad VPB ekspertas nevertina ar nėra jau registruotų tapačių/panašių ankstesnių ženklų ir nenustato galimų protesto rizikų.

3) Paraiška skelbiama valstybinio patento biuro (VPB) oficialiame biuletenyje

Teigiamo sprendimo atveju, prekių ženklo paraiška yra paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje trijų mėnesių protestų terminui, per kurį suinteresuoti asmenys gali pateikti protestą. Jeigu protesto niekas nepateikė ir nėra kitų priežasčių ženklo neregistravimui, pasibaigus 3 mėn. laikotarpiui ženklas yra įregistruojamas.

Jeigu norite pagalbos registruojant savo prekių ženklą, galite kreiptis į mus, „Metidos“ prekių ženklų ekspertai užtikrins sklandų registravimo procesą.

Apytikslis prekės įregistravimo laikas yra 6-8 mėnesiai.

• Patikriname ar nėra jau registruotų tapačių ankstesnių ženklų ir įvertiname tinkamumą registracijai;

• Sudarome tikslų prekių ir paslaugų sąrašą;

• Pasirūpiname sklandžia finansinės paramos gavimo eiga ir paraiškos pateikimu;

• Pateikiame atsakymus į Valstybinio patentų biuro ekspertų klausimus;

• Skiriame asmeninis prekių ženklų ekspertą ir nemokama teisinę konsultaciją. Daugiau informacijos: https://metida.pl/prekes-zenklo-registravimas-paslauga/

Nacionaliniu mastu užregistruoto prekių ženklo apsauga galioja konkrečioje valstybėje (pvz., Lietuvoje).

Prekės ženklo registravimas Europos Sąjungos mastu apsaugo jį visose Europos Sąjungos šalyse, o tarptautiniu mastu – Madrido sutarties protokolo šalyse (daugiau nei 120 valstybių).

Daugiau informacijos rasite čia: https://metida.pl/prekes-zenklo-registravimas-paslauga/

Patentinis patikėtinis: pramoninės nuosavybės apsaugos ekspertas, padedantis išradėjams, dizaineriams ir kitiems kūrėjams tinkamai apsaugoti jų sukurtas naujoves. Jis konsultuoja, rengia dokumentus, atstovauja įvairiais pramoninės nuosavybės ar kitais intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais.

Patentinių patikėtinių teikiami patarimai gali būti itin naudingi apsaugant produktą ankstyvoje jo vystymo stadijoje, ruošiantis išeiti į rinką eksportuoti produktą į užsienio rinkas.

Apie mus kalba rezultatai ir mūsų veiklos metai. METIDA komanda intelektinės nuosavybės apsaugos srityje dirba jau 30 metų, esame tarp 3-jų pirmaujančių atstovų, pateikiančių daugiausiai prekių ženklų ir dizainų Europos Sąjungoje. Todėl turime daug patirties prekių ženklų registravimo procese net ir labai sudėtingais atvejais.

Kreipkitės, suteiksime nemokamą konsultaciją dėl prekių ženklo registracijos strategijos parengimo.

Jeigu norite greitai užregistruoti prekių ženklą su mūsų pagalba, galite užpildyti užklausą čia: https://metida.pl/kaip-apsaugoti-prekes-zenkla/#form-block

Logotipo kūrimas yra svarbus ir atsakingas procesas, kadangi vaizdinis prekių ženklas kuriamas ilgalaikiui naudojimui, todėl svarbu pasirinkti tinkamą variantą, kuris įkūnytų Jūsų kompanijos dvasią.

Dažniausiai logotipai būna trijų rūšių:

ŽODINIAI LOGOTIPAI

• Vienas ar keli stilizuotai užrašyti žodžiai / raidžių junginiai (turint išskirtinį pavadinimą ar unikalų žodžių/raidžių komplektą)

• Tinkamai parinktas šriftas

VAIZDINIAI LOGOTIPAI

• Teigiama pusė – lengviau įsimenami negu tekstiniai logotipai, padeda pabrėžti verslo identitetą, unikalumą, reputaciją bei vertybes, su kuriomis yra siejamas prekių ženklas.

• Svarbu atkreipti dėmesį į iškalbingumą bei simbolį, kuris tinkamai apibūdintų verslą.

KOMBINUOTI LOGOTIPAI

• Teksto ir simbolio kombinacija

• Maksimaliai atskleidžiama Jūsų verslo idėja.

Logotipo registravimas yra svarbus žingsnis, nes verslas jį naudoja reklamai. Vizualioji prekių ženklo dalis padeda klientams identifikuoti ir atpažinti savo mėgstamus prekių ženklus prekybos vietose, žiniasklaidoje ar elektroninėje erdvėje.

1) Pats efektyviausias ir pigiausias būdas – registruoti jį kaip prekės ženklą. Tai užtikrina:

• Išimtines teises į šį intelektinės nuosavybės objektą

• Suteikia apsaugą nuo konkurentų ar kitų asmenų, kurie ateityje gali siekti pasinaudoti verslo sėkme ir turima reputacija.

2) Logotipą nuo neteisėtų veiksmų apsaugo ir autorių teisės. Autorių teisės puikiai papildo prekių ženklo registraciją. Autorių teisės atsiranda iš karto pasibaigus logotipo kūrimo procesui:

• Jeigu logotipą kūrėte patys, autorių teises įgyjate automatiškai.

• Jeigu logotipą kūrė Jūsų įmonės darbuotojas, į kurio pareigas pagal darbo sutartį įeina logotipo kūrimas, autorių teisės automatiškai 5 metų laikotarpiui pereina įmonei.

Nuo 380 Eur (+ PVM). Registruoti prekių ženklą galite čia: https://metida.pl/kaip-apsaugoti-prekes-zenkla/#form-block

Nuo 1100 Eur (+ PVM). Registruoti prekių ženklą galite čia: https://metida.pl/kaip-apsaugoti-prekes-zenkla/#form-block

Visos mažos ir vidutinės įmonės, įsteigtos Europos Sąjungoje, gali teikti paraišką net 1500 Eur kompensacijai. MVĮ fondas „Ideas Powered for Business“ yra Europos Komisijos iniciatyva, įgyvendinama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO), 2022 metais numatytas 16 mln. eurų fondas. Daugiau informacijos: https://metida.pl/parama-intelektines-nuosavybes-apsaugai/

Žinoma, pirmoji mūsų ekspertų konsultacija, visada nemokama, kreiptis galite mūsų internetinėje svetainėje: https://metida.pl/kontaktai/

Prekių ženklo priežiūros esmė – anksti pastebėti registruojamą tapatų arba panašų prekių ženklą ir panaikinti registraciją, paduodant protestą į valstybinį patentų biurą. Nevykdant priežiūros, konfliktiniai konkurentų prekių ženklai bus registruoti ir, anksčiau, ar vėliau jie bus pradėti naudoti. Tokiu atveju jau būsite patyrę nuostolius dėl pajamų praradimo; bus brangiau ir sunkiau susitarti dėl šių ženklų naudojimo nutraukimo. Daugiau informacijos rasite šiame vaizdo įraše: https://youtu.be/6HtI-Zmz3Pk

Atliekame prekių ženklo poregistracines procedūras ir padedame disponuoti prekių ženklu: perleisti, įkeisti ar suteikti licencijas kitiems asmenims.

Jeigu norite perduoti prekių ženklo teises, susisiekite su mumis: https://metida.pl/kontaktai/

• Nustatymas, ar numatomas registruoti žymuo atitinka Prekių ženklų įstatyme numatytus absoliučius reikalavimus ir ar gali atlikti pagrindinę prekių ženklo funkciją – atskirti vieno gamintojo prekes ir paslaugas nuo kito gamintojo

• Ankstesnių prekių ženklų paieška ir galimų protesto rizikų nustatymas

• Prekės ženklo registravimo apgynimo tikimybių įvertinimas protesto arba pretenzijų atveju

Stebime prekių ženklų galiojimo terminus ir laiku informuojame apie būtinumą pratęsti jų galiojimą, taip pat atliekame prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo veiksmus.

Registracijos pratęsimo veiksmai turi būti atlikti per paskutinius ženklo galiojimo metus, o su priemoka – per 6 mėnesius nuo registracijos galiojimo pabaigos.
Pratęsti prekių ženklo galiojimą būtina, nes nespėjus to padaryti laiku, atstatyti prekių ženklo registracijos nebeįmanoma.

Intelektinės nuosavybės portfelio auditas, yra verslui priklausančio intelektinio turto (prekių ženklų, dizainų, išradimų ir t.t.) inventorizacija, įvertinimas ir analizė. Leidžia nustatyti ir padėti padidinti turimo intelektinio turto vertę bei sukurti jūsų verslui tinkamiausią intelektinės nuosavybės turto valdymo strategiją.

Intelektinės nuosavybės portfelio audito paslauga apima:

• Prekių ženklus, logotipus

• Dizainą

• Patentus

• Įmonių pavadinimus, domenų vardus

• Autorių teises

• Komercines paslaptis

• Konfidencialumo įsipareigojimus

• Procesų licencijavimą ir naudojimą pagal franšizę

Mūsų specialistai įvertins Jūsų įmonės turimą intelektinę nuosavybę, kad galėtumėte pasinaudoti suteikiamomis kompensavimo galimybėmis, auginant savo verslą.

• Paslaugą teikiantys intelektinės nuosavybės ekspertai, atliks išsamią jūsų verslo modelio, produktų/paslaugų ir plėtros planų analizę, įvertinę jos konkurencinę aplinką, parengs specialų pasiūlymą ar strategiją kaip valdyti intelektinę nuosavybę.

• Itin svarbu, jeigu ateityje galvojate apie verslo plėtrą (susijungimai, įsigijimai, investuotojų paieška) – vykdome visapusišką įmonės patikrą (due dilligence).

• Intelektinės nuosavybės portfelio auditas gali padėti ne tik pastebėti išorines ir vidines rizikas ir jas įvertinti, bet ir laiku nuo jų apsisaugoti ar jų išvengti (pavyzdžiui, sudarant su darbuotojais konfidencialumo sutartis, gamybos, licencijavimo susitarimus ir kt.).

• Apsisaugosite nuo atvejų, kai gali būti pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės. Jūsų turima intelektinė nuosavybė gali sudaryti iki 90 proc. įmonės vertės, todėl ją būtina apsaugoti.

• Intelektinė nuosavybė sudaro bet kurios įmonės įvaizdžio ir identiteto dalį, todėl intelektinio turto higiena užtikrina skaidrią jūsų įmonės reputaciją.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su mumis: https://metida.pl/kontaktai/

1) Ekspertas įvertina dabartinę jūsų įmonės situaciją:

• Intelektinio turto savarankiško vertinimo analizė: IN turto įsisavinimas, komercializavimas ir konkurencinės aplinkos analizė

• Intelektinės nuosavybės teisių tikrinimas: TMview, DesignView, Europos patentų tarnybos (EPT) ir kitose duomenų bazėse

2) Eksperto bendradarbiavimas su įmonės atstovais (gali būti pasirašomas konfidencialumo susitarimas):

• Apžvelgiami turimi intelektinės nuosavybės objektai/registracijos

• Pokalbio metu aptariama, kur vykdoma veikla, kokias paslaugas/prekes įmonė teikia ir pan.

3) Ekspertas paruošia ataskaitą ir pateikia įmonei

• Identifikuojami intelektinės nuosavybės objektai, pateikiamos registravimo rekomendacijos

• Įvertinamas intelektinės nuosavybės portfelis, rekomenduojamas veiksmų planas, pateikiamos rizikos, paruošiamos verslo strategijos valdymo rekomendacijos

4) Patvirtinus ataskaitą, ekspertas kartu su įmonės atstovu peržiūri santrauką ir pasiūlymus dėl veiksmų.

Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio arba jo ornamentikos specifinių savybių:

• Linijų, kontūrų, spalvų

• Formos, tekstūros ir (arba) medžiagos

Dizainu gali būti:

– Etiketės

– Gaminys ir/ar jo dalis, gaminio pakuotė

– Logotipai

– Drabužiai, avalynė, aksesuarai

– Kompiuterinės piktogramos

– Ornamentai ir komplektai

Dizainu negali būti:

– Kompiuterių programos

– Spalvos

– Standartiniai žodiniai elementai

– Gyvi organizmai

– Žiaurumą ar diskriminaciją skatinantis ar vaizduojantis dizainas.

Dizainas padeda išskirti gaminį iš kitų, esančių rinkoje, ir suteikia jam pridėtinės vertės.

Įregistravus dizainą yra daug paprasčiau apginti teises, nei ginant teises į neregistruotą dizainą. Įregistruoto prekių ženklo ir dizaino savininkas įgyja išimtines teises, kurios gali būti perduodamos kitiems asmenims, suteikiamos licencijos, šios teisės įkeičiamos ir kt.

Šios teisės saugo ne tik nuo tiesioginio dizaino kopijavimo, bet ir nuo panašaus dizaino naudojimo, jei vartotojas pagal bendrą įspūdį negali atskirti šių dizainų.

1. Paraiškos padavimas

Dizainai Lietuvoje registruojami paduodant paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraišką gali paduoti fizinis ar juridinis asmuo, taip pat paraišką galima paduoti per atstovą. Vienoje dizaino paraiškoje gali būti daugiau negu vienas, bet ne daugiau kaip 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių.

2. Paraišką ir dizainą vertina Valstybinio patentų biuro (VPB) ekspertas

VPB ekspertas vertina ir paraišką ir patį dizainą (ar pareikštas registruoti dizainas atitinka dizainui keliamus bendrus reikalavimus). Jeigu dizaino ekspertizės metu ekspertui kyla klausimų, ar reikia papildomos informacijos, pareiškėjui gali tekti patikslinti ar papildyti pateiktą informaciją. Atlikus dizaino ekspertizę, ekspertas priima sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti dizainą. Atkreipiame dėmesį, kad VPB ekspertas nevertina ar jau nėra registruotų tapačių/panašių ankstesnių dizainų ir nenustato galimų protesto rizikų.

3. Paraiška skelbiama valstybinio patento biuro (VPB) oficialiame biuletenyje

Paskelbus paraišką, suinteresuoti asmenys per 3 mėn. nuo dizaino registracijos paskelbimo gali pateikti protestą, prašydami pripažinti dizaino registraciją negaliojančia. Jeigu protesto niekas nepateikė ir nėra kitų priežasčių dizaino neregistravimui, pasibaigus 3 mėn. laikotarpiui išduodamas dizaino registracijos liudijimas.

Įvertiname, ar dizainas atitinka naujumo bei individualių savybių turėjimo kriterijus ir gali būti
registruojamas. Taip pat atliekame ankstesnių dizainų paiešką.

Vidutiniškai dizainas įregistruojamas ir liudijimas išduodamas praėjus 9 mėnesiams nuo paraiškos padavimo dienos.

Dizainas registruojamas ir saugomas 25 metus, tačiau registraciją būtina pratęsti kartą per 5-erius metus, likus ne mažiau kaip 6 mėn. iki dizaino registracijos galiojimo pabaigos.

Nacionaliniu mastu užregistruoto dizaino apsauga galioja konkrečioje valstybėje (pvz., Lietuvoje).

Dizaino registravimas Europos Bendrijos mastu apsaugo jį visose Europos Sąjungos šalyse, o tarptautiniu mastu – pasirinktose šalyse, kurios pasirašė Hagos konvenciją.

Daugiau informacijos rasite čia: https://metida.pl/dizainas/

Patentiniai patikėtiniai:

• Išanalizuos konkrečią situaciją ir pasiūlys optimaliausią dizaino registravimo strategiją.

• Padės tinkamai pasirinkti gaminių, kuriems dizainas bus naudojamas, klases pagal tarptautinę Lokarno klasifikaciją.

• Paruoš reikalingus dokumentus, atliks dizaino registravimą ir informuos jus apie kiekvieną šio proceso etapą.

Nuo 469 Eur (+ PVM). Į kainą įeina 10 dizaino pavyzdžių.

Nuo 700 Eur. (+ PVM). Į kainą įeina vienas dizaino pavyzdys.

Visos mažos ir vidutinės įmonės, įsteigtos Europos Sąjungoje, gali teikti paraišką net 1500 Eur kompensacijai. MVĮ fondas „Ideas Powered for Business“ yra Europos Komisijos iniciatyva, kuri veiks nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d. Daugiau informacijos: https://metida.pl/parama-intelektines-nuosavybes-apsaugai/

Jeigu turite klausimų apie dizaino registravimą, galite užpildyti klausimo formą šio puslapio pabaigoje: https://metida.pl/prekes-zenklo-registravimas-paslauga/

• Naujumo ir individualių savybių turėjimo kriterijų įvertinimas

• Ankstesnių dizainų paieška dizainų registruose

• Galimų protesto rizikų ir tikimybės apsiginti įvertinimas

Daugiau informacijos: https://metida.pl/dizainas/

• Dizaino galiojimo termino stebėjimas

• Informavimas prieš dizaino registracijos galiojimo pabaigą

• Dizaino apsaugos pratęsimo dokumentų parengimas

Daugiau informacijos: https://metida.pl/dizainas/

Norint perduoti teises į registruotą dizainą, reikia sudaryti teisių perdavimo sutartį ir registruoti dizaino savininko pakeitimą Dizainų registre. Atliekame poregistracines dizaino procedūras ir padedame juo disponuoti: perleisti, įkeisti ar suteikti licencijas kitiems asmenims.

Susisiekite su mumis: https://metida.pl/kontaktai/

Techninis sprendimas gali būti pripažintas
išradimu ir viena iš jo apsaugos formų yra patentas.

Patentas – terminuoto monopolio suteikimas patento savininkui mainais už išradimo atskleidimą.

Patentas yra naudingas, nes jis:

• Sukuria išskirtinumą

• Didina finansinę naudą

• Pritraukia investicijas

• Suteikia galimybes licencijuoti

• Sukuria pranašumą prieš konkurentus

• Didina pridėtinę vertę ir reputaciją.

Išradimo patentas neįpareigoja jo savininko tą išradimą naudoti, o tik suteikia jam teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti patento objektą gamybiniams ir komerciniams tikslams.

Patentu gali būti apsaugomas išradimas, kuris pasižymi naujumu, išradimo lygiu bei pramoniniu pritaikomumu.

Patentu negali būti apsaugomi:

– Atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;

– Gaminių išoriniai vaizdai;

– Žaidimai, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos;

– Informacijos teikimo būdai;

– Natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas, įskaitant geno seką ar jos dalis, bet kuriais jo formavimosi ir raidos etapais;

– Žmonių arba gyvūnų gydymo terapiniai arba chirurginiai būdai, ligų diagnozavimo ir profilaktikos būdai, kurie taikomi žmogaus arba gyvūno kūnui;

– Augalų arba gyvūnų veislės ar iš esmės biologiniai jų išvedimo būdai;

– Išradimai, kurių komercinis panaudojimas prieštarautų visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams.

Patentas galioja 20 metų. Svarbu mokėti metinį mokestį, kad patento galiojimas nebūtų panaikintas.

Siekiant įvertinti išradimo patentabilumo, atliekame patentinę paiešką pasauliniu mastu. Paieškos rezultatai atskleidžia šiuo metu pasaulyje jau egzistuojančius išradimo analogus. Tai leidžia nuspręsti, ar verta patentuoti išradimą.

Nacionalinė apsauga galioja tik pasirinktos šalies teritorijoje.

Taptautinė paraiška suteikia galimybę pareiškėjui siekti išradimo apsaugos beveik visame pasaulyje (net 148 šalyse).

Europos mastu užpatentuoto išradimo apsauga galioja pasirinktose Europos patentų konvencijos šalyse. Pareiškėjas turi teisę gauti patentą kelioms šalims, pateikus vieną paraišką Europos patentų tarnybai. Europos patentas suteikia galimybę esant poreikiui gauti patentinę apsaugą net 40-yje šalių. Tai yra paprastesnis ir pigesnis būdas gauti išradimo apsaugą, jei pareiškėjas jos siekia bent keliose Europos šalyse.

Daugiau informacijos rasite čia: https://metida.pl/isradimo-patentavimas/

Po prioritetinės paraiškos padavimo, savininkas gali plėsti savo išradimo apsaugą į kitas šalis arba regionus pagal atitinkamas tvarkas, aprašytas įvairiose patentų konvencijose, pvz.: Paryžiaus konvencijoje, Tarptautiniame kooperacijos susitarime, Europos patentų konvencijoje ir t. t.

Mūsų patentų ekspertai konsultuoja išradimo apsaugos išplėtimo klausimais ir padeda rasti optimaliausią sprendimą jūsų situacijai.

1) Patento paraiškos padavimas

Išradimo patentavimo procedūra prasideda patento paraiškos padavimu. Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokesčiai.

2) Formali paraiškos ekspertizė. Patento paraiškos padavimo datos suteikimas

VPB Išradimų skyriaus ekspertas atlieka paraiškos ekspertizę, kur tikrina: patento paraiškos komplektiškumą ir dokumentų ar duomenų atitikimą nustatytiems reikalavimams, ar pareikštas objektas patentabilus.

3) Patento paraiškos atmetimas

Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad patento paraiška neatitinka reikalavimų ir trūkumai nebuvo pašalinti, paraiška laikoma atšaukta, ir ekspertas priima sprendimą atmesti paraišką.

4) Patento paraiškos paskelbimas

Praėjus 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos (arba nuo prioriteto datos), skelbiama patento paraiška VPB oficialiame biuletenyje.

5) Patento išdavimas

Paskelbus patento paraišką, per 3 mėnesius nuo patento paraiškos paskelbimo datos turi būti sumokėtas mokestis už patento išdavimą. Pareiškėjui sumokėjus nustatytą mokestį, VPB įrašo išradimą į patentų registrą, paskelbia patento bibliografinius duomenis ir išradimo apibrėžtį VPB oficialiame biuletenyje.

Visų pirma, reikia turėti išradimo aprašymą, ir jis, kartu su kitais dokumentais, pateikiamas pasirinktos šalies patentų biurui. Padedame pasirūpinti visais reikalingais dokumentais ir pateikti paraišką jūsų išradimui patentuoti. Susisiekite su mumis! https://metida.pl/kontaktai/

• Atkreipti dėmesį į daug techninių bei teisinių reikalavimų

• Turi būti įtrauktos ir aprašytos teisinės išradimo apsaugos ribos.

Tai – vienas svarbiausių patentavimo proceso etapų, nes po paraiškos padavimo atlikti esminių pakeitimų nebegalima.

Kadangi išradimo aprašymo etapas itin svarbus ir sudėtingas, mūsų patentų ekspertai nerekomenduoja ruošti išradimo aprašymų savarankiškai. Padedame parengti išsamų ir reikalavimus atitinkantį išradimo aprašymą. Susisiekite su mumis! https://metida.pl/kontaktai/

Būtina atsakyti į klausimus, kilusius ekspertams paraiškos nagrinėjimo metu, dėl patentuojamo išradimo.

Galite patikėti bendravimą su konkrečios šalies patentų biuro ekspertais „Metidos“ specialistams, kurie atsakys į visus paklausimus.

Po prioritetinės paraiškos padavimo, savininkas gali plėsti savo išradimo apsaugą į kitas šalis arba regionus pagal atitinkamas tvarkas.

Tiksliai nustatyti bendras patentavimo išlaidas labai sudėtinga, nes kiekvienas atvejis – individualus, tačiau teisingai paruoštas išradimo aprašymas, iš anksto apgalvotas patentavimo kelias ir pasirinktas kvalifikuotas patentinis patikėtinis leis gerokai sutaupyti, protingai investuoti į išradimo apsaugą, įgyjant konkurencinį ir komercinį pranašumą prieš konkurentus.

• Mažesnis išradimo aprašymo lapų skaičius (pvz., Europos patentų tarnyboje mokestis už kiekvieną 36-tą ir virš einantį lapą yra 16 EUR).

• Ne daugiau nei 15 išradimo apibrėžties punktų turėjimas leidžia nemokėti papildomų mokesčių Europos patentų tarnyboje.

• Patentavimas šalyse, kuriose neatliekama esminė ekspertizė, pvz., Lietuvoje, Latvijoje.

• Vieningumo kriterijaus atitikimas

• Aprašymo tikslumas, tvarkingumas.

Į patentavimo paslaugų kainą įeina: išradimo įvertinimas (analogų paieška), išradimo aprašymas bei paraiškos padavimas. Paslaugų kainos skaičiuoklę galite rasti čia: https://metida.pl/isradimo-patentavimas/

Patentas gali galioti 20 metų ir, norint palaikyti jo galiojimą, kiekvienais metais, kiekvienoje pasirinktoje šalyje mokamas metinis mokestis.

Tam tikros valstybės, tarp jų ir Lietuva, teikia finansinę paramą patentavimo išlaidoms padengti, todėl supažindiname išradėjus su paramos galimybėmis ir padedame jiems pasirinkti optimaliausią išlaidų kompensavimo kelią. Patento kaina priklauso nuo daugybės veiksnių ir skiriasi kiekvienoje šalyje. Tad išradimo patentavimas gali pareikalauti nemažai išlaidų, ypač jei norima apsaugoti išradimą daugiau nei vienoje rinkoje. Todėl mes ieškome galimybių kaip galėtume sumažinti finansinę patentavimo naštą.
Daugiau informacijos: https://metida.pl/parama-intelektines-nuosavybes-apsaugai/

Žinoma, pirmoji mūsų patentų ekspertų konsultacija, visada nemokama, kreiptis galite čia: https://metida.pl/kontaktai/

Dėl registruoto prekių ženklo ar dizaino kopijavimo, prekių klastojimo, panašių žymenų naudojimo, piratavimo (autorių teisėmis saugomų kūrinių neteisėto naudojimo ar platinimo).

Pagrindinis intelektinės nuosavybės apsaugos įrankis yra intelektinės nuosavybės registravimas.

Prekių klastojimas – tai svetimu prekių ženklu pažymėtų prekių gamyba bei prekyba jomis.

Atliekame klastotų prekių bei piratinės produkcijos rinkos monitoringą. Susisiekite su mumis: https://metida.pl/kontaktai/

Piratavimas – autorių teisėmis saugomų kūrinių neteisėtas naudojimas ar platinimas.

Mūsų teisininkai atstovauja klientų interesams derybose, teisiniuose ginčuose, intelektinės nuosavybės tarnybose ir kitose institucijose dėl teisių į prekių ženklus, dizainus ir patentus galiojimo ir pažeidimų.

Autoriaus teisė – tai autoriaus teisė į savo kūrinį. Kūrinys šiuo atveju apibrėžiamas kaip originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar (objektyvios) formos.

Kūrinių, kuriems priklauso autorių teisės, pavyzdžiai:

– Literatūros kūriniai: knygos, dienoraščiai ir kt.

– Mokslo kūriniai: vadovėliai, daktaro disertacijos ir kt.

– Meno kūriniai: skulptūros, dainos ir kt.

Svarbu žinoti, kad autorių teisėmis negali būti saugomos: idėjos, informaciniai pranešimai, oficialūs dokumentai, folkloro kūriniai ar gaminio naudojimo instrukcija.

Gretutinės teisės – tai atlikėjų, fonogramos kūrėjų, transliuotojų, audiovizualinių kūrinių (filmų) pirmojo įrašo gamintojų teisės, kurios užtikrina jų finansinių, o atlikėjų atveju – ir moralinių, interesų apsaugą.

Gretutinių teisių objektu gali būti tiek tiesioginis (gyvas) atlikimas, tiek į laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, taip pat audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančios organizacijos radijo ir televizijos transliacija.

Turtinės autoriaus teisės yra ekonominio pobūdžio – jos suteikia autoriui teisę kontroliuoti bet kokį jo kūrinio panaudojimą, taip pat užtikrina galimybę gauti autoriaus atlyginimą už tokį panaudojimą. Šios teisės būti perduotos arba paveldėtos. Lietuvoje turtinės autoriaus teisės galioja visą autoriaus gyvenimą bei 70 metų po autoriaus mirties.

Turtinės teisės suteikia autoriui teisę drausti kitiems asmenims, neturintiems jo sutikimo:

• atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;

• išleisti kūrinį;

• versti kūrinį;

• adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;

• platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;

• viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;

• viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;

• transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį; įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Neturtinės teisės – tai autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą bei kūrinio neliečiamybę. Jos negali būti perduodamos kitiems asmenims ir yra saugomos neterminuotai.

Turtinės autoriaus teisės gali būti paveldėtos pagal testamentą arba vietos įstatymą, jos taip pat gali būti perleistos sutartimi.

Mūsų specialistai gali padėti parengti autorių ir gretutinių teisių sutartį teisių perdavimui. Susisiekite su mumis: https://metida.pl/kontaktai/

Jei kūrinio autoriaus teisės dar saugomos, reikia kreiptis į autorių ar jį atstovaujantį subjektą:

1) Kai autorius pats įgyvendina savo teises, sudaroma autorinė sutartis su autoriumi dėl kūrinio panaudojimo.

2) Kai autorių atstovauja kolektyvinio administravimo organizacija, sudaroma licencinė sutartis su kolektyvinio administravimo organizacija.

Jei neradote teisių turėtojo ir negavote leidimo, kūrinio nenaudokite.

Jei turtinės teisės nebegalioja, kūrinį galima naudoti laisvai (be leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo, tik nepažeidžiant autoriaus asmeninių neturtinių teisių).

Reikalavimai gauti autoriaus leidimą, norint naudotis jo intelektine nuosavybe, negalioja tuo atveju, kai kūrinys yra kritikuojamas, cituojamas ar kai dalijamasi nuoroda į kūrinį, esantį visiems laisvai prieinamoje interneto svetainėje. Autoriaus leidimo naudoti kūriniui nereikia ir tuomet, kai iš jo ar remiantis tuo kūriniu yra kuriama karikatūra ar parodija. Tai taikoma ir vadinamiesiems skaitmeninės erdvės „memams“.

• Užtikrinama finansinė nauda ir neprarandamos pajamos

• Apsaugomas autoriaus vardas ir reputacija

• Apsaugomas kūrinio ar kito objekto autorystė nuo pasisavinimo

Individualiai situacijai pritaikome autorių teisių apsaugos strategiją, užtikrinančią optimalią apsaugą bei efektyvų teisių įgyvendinimą. Autorių teisėmis gali būti efektyviai saugomi autoriaus ekonominiai, kūrybiniai bei teisiniai interesai.

Žinoma, pirmoji mūsų teisininkų konsultacija, visada nemokama, kreiptis galite čia arba gyvai mūsų internetinėje svetainėje metida.lt.

https://metida.pl/kontaktai/

Używamy plików cookie w celu sprawnego działania witryny, poprawy komfortu przeglądania oraz w celach marketingowych. Klikając Zgadzam się lub kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej o plikach cookie i sposobie ich odrzucania – Więcej informacji.

blank

Zaczekaj! Nie odchodź jeszcze…

X

Zostaw swoje dane kontaktowe i uzyskaj bezpłatną konsultację