fbpx
Znak towarowy
Znak towarowy
Wzór
Wzór
Patent
Patent
blank
Usługi prawne
USŁUGI
Znak towarowy
Znak towarowy
Wzór
Wzór
Patent
Patent
blank
Teisinės paslaugos
PASLAUGOS
Porady prawne
Porady prawne
E-commerce
E-commerce
Prawa autorskie
Prawa autorskie
Spory dotyczące znaków towarowych, wzorów i wynalazków
Spory dotyczące znaków towarowych, wzorów i wynalazków
IP scan paslauga
IP scan paslauga
ATGAL
Patento paraiškos paskelbimo svarba
2020 09 30
Patento paraiškos paskelbimo svarba

Autoriai: Renata Andužienė, METIDA vyrenioji patentų konsultantė, dr. Jacekas Antulis, METIDA partneris, Patentų teisės departamento vadovas

 

Daugeliui besidominčių išradimų patentavimo klausimais ne naujiena, kad viskas, kas yra pareikšta, bus publikuota po 18 mėnesių. Šis patento paraiškos paskelbimo terminas yra taikomas iš esmės visose nacionalinėse ir regioninėse patentų sistemose. Ar jums žinoma, kokia paraiškos paskelbimo esmė ir reikšmė? Šiame straipsnyje supažindinsime jus su patento paraiškos paskelbimo svarba.

 

 

Patento paraiškos paskelbimo svarba

 

Apie patentuotus išradimus visuomenė sužino ne iškart: LR Patentų įstatyme yra griežtai nustatyta, jog susipažinti su patento paraiška iki jos paskelbimo galima tik gavus pareiškėjo rašytinį sutikimą. Iki to laiko informaciją apie išradimą saugo tik Patentų biuro ekspertai bei išradimo autoriai. Štai po patento paraiškos publikacijos su ja susipažinti gali jau kiekvienas suinteresuotas asmuo. Taigi, išradimo esmė tampa visiems prieinama. Šis paraiškos paskelbimo veiksmas yra labai svarbus. Tačiau jis turi ir privalumų, ir trūkumų.

 

 

Patentavimo iššūkiai

 

Dėl detaliai visuomenei atskleisto išradimo, suinteresuoti asmenys gali gana tiksliai nustatyti, kokie techniniai sprendimai yra patento ribose ir kurie lieka už jo ribų. Tokiu būdu pareiškėjui atsiranda rizika, kad jo išradimas gali būti nukopijuotas.

 

Taip pat apie išradimą sužinoję konkurentai gali juo naudotis visur, kur patentas negalioja. Reikia akcentuoti, kad išradimų apsauga yra teritorinė ir galioja tik tose valstybėse, kuriose buvo pareikšta patento paraiška ir bus išduotas patentas.

 

Pareiškėjams, kurie dėl įvairių priežasčių galvoja atsisakyti patento paraiškos, svarbu žinoti, kad prašymas dėl paraiškos atsisakymo turėtų būti pareikštas dar iki paraiškos paskelbimo. Tai svarbu tam, kad nebūtų viešai atskleista patento paraiškos esmė. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad apie išradimą nesužinos konkurentai, taip pat išliks galimybė to paties išradimo  (arba patobulinto išradimo) patento paraišką paduoti vėliau. Po paraiškos paskelbimo patento pareiškėjas praranda ir galimybę išradimą išsaugoti kaip komercinę paslaptį.

 

 

Geroji medalio pusė

 

Vis dėlto yra svarbu paminėti, kad yra ir kitas aspektas – ne visada išradimą paranku ilgai slėpti.  Asmenys, kurie nori licencijuoti savo išradimą, anksčiausiai tai gali padaryti sulaukę patento paraiškos publikavimo („patento licencija (licenciaro) – pareiškėjo arba patento savininko – leidimas kitam asmeniui (licenciatui) naudoti išradimą, kuris yra paskelbtos patento paraiškos arba išduoto patento objektas, licencinėje sutartyje nurodytomis sąlygomis“).

 

Dar vienas ir bene pagrindinis patento paraiškos paskelbimo privalumas yra laikina apsauga. LR Patentų įstatyme yra numatyta, kad paskelbtai patento paraiškai nuo jos paskelbimo iki patento išdavimo datos suteikiama laikina apsauga. Pagal ją patento savininkas įgauna išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti jo išradimu saugomą gaminį ar gamybos būdą. Nors į teismą dėl nuostolių atlyginimo galima kreiptis tik po patento išdavimo, įspėti pažeidėjus apie patento pažeidimą  galima dar neturint išduoto patento.

 

 

Patento paraiškos paskelbimo laikas yra svarbus

 

Daugelyje pasaulio valstybių yra galimybė prašyti ankstesnio patento paraiškos paskelbimo. Lietuvoje patento paraiška įprastine tvarka skelbiama po 18 mėnesių nuo paraiškos pateikimo arba prioriteto datos, taip pat pareiškėjas gali pateikti prašymą dėl ankstesnio patento paraiškos paskelbimo, kuri paprastai skelbiama ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo paraiškos pateikimo datos. Kadangi Lietuvoje neatliekama esminė ekspertizė, pareiškėjai yra dažniausiai suinteresuoti kuo anksčiau paskelbti paraišką ir gauti patentą. Taip pat ankstesnis patento paraiškos paskelbimas ypač rekomenduojamas patentų savininkams, kurie pastebi patento pažeidimus dar paraiškos nagrinėjimo etape.

 

 

Tendencija skubėti publikuoti išradimus

 

Pastebima tendencija, kad dalis lietuvių pageidauja publikuoti savo išradimus dar greičiau, nes, iš vienos pusės, verslas negali laukti 18 arba net 6 mėn. iki išradimo paskelbimo, o iš kitos – tarptautinė patentavimo sistema taip sureguliuota, kad konkurentai gretimose šalyse, pavyzdžiui, Latvijoje arba Estijoje, gali ne tik naudoti lietuvių išradimą savo rinkose, bet net patentuoti jau po to, kai buvo paduota prioritetinė paraiška Lietuvoje. Ta pati problema egzistuoja ir kitose Europos šalyse, todėl Europos patentų tarnyba ir daug kitų Europos šalių, pavyzdžiui, Vokietija, Latvija, Estija, suteikė galimybę skelbti išradimą iš karto maksimaliai greitai artimiausiame biuletenyje po pareiškėjo arba jo atstovo prašymo.

 

 

Išvados

 

Kiekvienu atveju reikėtų vertinti, kas naudingiau patento savininkui – paraiškos paskelbimas įprastine tvarka, ankstesnis patento paraiškos publikavimas ar net paraiškos atšaukimas iki patento paraiškos publikacijos. Tuo tarpu siekiant užtikrinti Lietuvos išradėjo apsaugą nuo finansiškai stipresnių rinkos žaidėjų užsienyje, reikėtų suteikti galimybę (pagal atskirą prašymą) publikuoti išradimo paraišką kuo greičiau, pavyzdžiui, artimiausiame biuletenyje nuo prašymo datos. Tokiu būdu išradėjai turėtų tokias pačias galimybes komercine prasme kaip ir jų konkurentai užsienyje.

 

Informacija apie patentavimą

Dalintis

Używamy plików cookie w celu sprawnego działania witryny, poprawy komfortu przeglądania oraz w celach marketingowych. Klikając Zgadzam się lub kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej o plikach cookie i sposobie ich odrzucania – Więcej informacji.

blank

Zaczekaj! Nie odchodź jeszcze…

X

Zostaw swoje dane kontaktowe i uzyskaj bezpłatną konsultację